Trell
Discover and Explore!
Download App and Begin Trelling!
  • Baramotichi Vihir
    Baramotichi Vihir
    ● Baramotychi Vihir , Limb , Satara कराडपासून अंदाजे ८५ किमी अंतरावर साताऱ्याच्या जवळच लिंब-शेरी नावाची दोन गावं आहेत.या गावात एक शिवकालीन इतिहासाची साक्षीदार अशी बारा मोटेची विहीर आहे. शिवकालीन स्थापत्य शास्त्राचा एक अद्भुत उदाहरण
Follow Follow open_in_new
Discover and Explore!