Seher to majboori hai.. Dil to pahadon m basti hai..