டாய் ஸ்டோரி 4 எனது குழந்தைப்பருவ நினைவுகளை நியாபகப்படுத்தி எவ்வளவு ஏக்கத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தியது தெரியுமா?