வெந்தய பெருங்காயப் பொடி & கடுகுப் பொடி | ஊறுகாய்/தொக்கு செய்வதற்கு