" కీర్తి సురేష్ " ఫేవరేట్ హీరో , హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసుకుందామా ? ఐతే ఈ కంటెంట్ పై ఓ లుక్ వేయండి!