விமர்சனம்: நிவியா மென் ஃபேஸ் வாஷ், டார்க் ஸ்பாட் ரிடக்ஷன்!