நாள் முழுவதும் உங்கள் சருமத்தை பளபளப்பாகவும் பொலிவுடனும்  வைப்பதற்கான எளிய மற்றும் பயனுள்ள குறிப்புகள்