ప్రొడ్యూసర్ గా కూడా సక్సెస్ ఐన రామ్ చరణ్ , ఇంకో వైపు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన ఈ స్టార్ హీరో !!!