உடல் எடை எடையை குறைக்க எளிய முறையில் சில வழிமுறைகள்….!!