வயது வந்தோருக்கு முகப்பரு ஏற்பட இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்  காரணமாகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?