டைப்ரைட்டர் விமர்சனம்: நெட்ஃபிளிக்சின் இந்திய திகில் தொடர், உங்களை மயிற்கூச்செரிய செய்யும்