ఒక్క పాట తో ఫుల్ హ్యాపీ గా ఉన్న మన స్టైలిష్ స్టార్ " బన్నీ "